Jämställdhet mellan män och kvinnor i världen

by MoraefPosted on

Joyce Haweza kämpar för att få en egen inkomst och för att hennes dotter ska få en utbildning. Listans raket: Kongo-Kinshasa De regioner som i sin helhet tagit störst kliv är Sydostasien och Afrika söder om Sahara. Könsojämlikheten börjar vid födseln. Många flickor i världen, framför allt i låg­inkomst­länder, går ett svårt liv till mötes. Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av globalportalen. Jämställdhet mellan män och kvinnor i världen [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt) VATTUMANNEN STJÄRNTECKEN PERSONLIGHET

Men överallt går utvecklingen inte lika jämställdhet mellan män och kvinnor i världen. Under de senaste tio åren har 56 av sammanlagt länder i undersökningen inte genomfört några reformer alls, trots att samtliga har långt kvar till jämställdhet. Två länder, Bahrain och Uzbekistan, gjorde reformer som i stället går mot ökad ojämställdhet.

I Bahrain fastslogs mannens position som familjens överhuvud vilket innebär att hustrun måste lyda honom. En kvinna kan gdpr och föreningar exempel inte lämna hemmet utan mannens tillåtelse. I Uzbekistan infördes obligatorisk pensionsålder, högre för män och lägre för kvinnor. I rapporten jämförs utvecklingen i länder som genomfört reformer för ökad jämställdhet med länder som inte gjort det.

I reformländerna har både kvinnors andel av arbetskraften och kvinnors löner ökat mycket snabbare än i länder som inte genomfört några reformer. Längst ner på listan hittar vi länder i Afrika söder om Sahara och i Mellanöstern och Nordafrika.

I de flesta länder har dubbelt så många kvinnor som män oavlönade arbeten. Varje år utsätts två miljoner flickor för könsstympning. Över hela världen upplever mellan 10 och 69 procent av alla kvinnor att de utsätts för någon form av våld av sin partner.

WEF: Minst 200 år tills världen är jämställd

Nästan hälften av de kvinnor som dör till följd av våld blir ihjälslagna av sin nuvarande eller tidigare partner. Sverige i världen: I början av bildades världens första regering med lika många kvinnor som män. Det var i Sverige. För att kvinnor ska få mer makt och inflytande i samhället krävs att de i större utsträckning får tillgång till ekonomiska resurser, möjligheter till arbete, och utbildning.

Internationellt

Av världens fattigaste är runt 70 procent kvinnor, mestadelen av dessa försörjer sig på jordbruk. Diskriminering och våld mot kvinnor är ett stort globalt problem och ett hinder för utveckling.

Så snabbt går världen mot ekonomisk jämställdhet

För att jämställdheten ska öka måste sociala normer och kulturella värderingar ändras. Kvinnor har betydligt sämre tillgång till ekonomiska resurser och möjligheter att äga och kontrollera mark. Om kvinnor och män hade samma förutsättningar, skulle skördarna kunna öka så att mellan och miljoner flera människor skulle slippa gå hungriga. Många flickor i världen, framför allt i låg­inkomst­länder, går ett svårt liv till mötes.

Foto: Colourbox.

SWEDISH TRANSLATION QUIZ = jämställdhet mellan kvinnor och män

I genomsnitt tjänar kvinnor bara hälften av vad män gör. Dela artikel Facebook Twitter E-post. Könsojämlikheten börjar redan vid födseln Hur ser gapet mellan könen ut för kvinnor och flickor i övriga världen? Världens kvinnor tjänar hälften av vad män gör För arbetande kvinnor är jämställda inkomster ofta en avlägsen dröm. I genomsnitt tjänar världens kvinnor ungefär hälften av män gör. Där är 3,1 procent av parlamentsledamöterna kvinnor, 96,9 procent män: Andelen kvinnliga ministrar är bara något högre i Kuwait.

Globalt är den förväntade livslängden i genomsnitt 65,7 år för kvinnor och 62,4 år för män: Men denna sällsynta positiva siffra för kvinnor döljer att båda könen har mycket kort förväntad livslängd i många utvecklingsländer. Stäng Logga in för att följa Det är gratis och går snabbt! Skapa konto med e-post Logga in. Handla mat, betala hyran, köpa hygienartiklar.

Om belastning för kvinnor och män på arbetsplatsen

Svaret är troligtvis nej. Men att ha mindre än 17 kronor om dagen att leva på är vardag för miljoner människor i världens fattigaste länder.

ÖVNINGAR PÅ GYMMET FÖR TJEJER

Många av dem är kvinnor på landsbygden. Satsningar på jämställdhet är nyckeln för att utmana den globala fattigdomen och något vi tillsammans måste stå upp för.

HOT SHEMALE TUBE

Så här kan också du ta ställning för jämställdheten i värden: 1: Säg ifrån. Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect.

Jämställdhet mellan män och kvinnor i världen [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)