Kvinnliga regenter i sverige

by NelioriandPosted on

Bernadotteska ätten —. Sverker den yngre Karlsson. Stenkilska ätten och tronstrider — Den andra var mer komplicerad, om Kristina gifte sig med en utländsk furste fanns risken att Sverige skulle inordnas under utländskt välde och kunna dras in i krig. Kvinnliga regenter i sverige [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

Det tycks ha varit mer ovanligt i Sverige än i andra länder. Jag undrar över: Ingeborg Tott fru till riksföreståndare Sten Sture den äldreMette Dyre fru till riksföreståndaren Jag har hört att de ska ha varit det, kan någon bekräfta?

Sveriges drottningar – makthavare och förebilder

Jag undrar också över änkedrottning Helwig: tog hon del i förmyndarstyrelsen ? Hade hon åtm en plats i rådet? En god utbildning skulle uppväga farligheten att vi icke have någon mansperson, utan en kvinnsperson, som icke är habil till imperera.

Hennes far hade också bestämt att hon i allt skulle få en manlig uppfostran. Hon var tronarvingen och skulle uppfostras och utbildas till en kvinnliga regenter i sverige regent och eftersom rollen som monark av tradition var manlig fick Kristina samma utbildning som en prins.

Drottningen motsvarade också förväntningarna. Det yttrade sig också i att Kristina inte uppträdde som en kvinna utan hade ett gott förstånd:. Det vet Gud, hur kärt det är mig att se, att Hennes Majestät icke är som en kvinnsperson, utan behjärtad och av ett gott förstånd[….

KELLY DIVINE BONDAGE

När man läser kommentarerna om Kristinas framsteg framträder ett mönster. Det bästa beröm man kunde ge var att hon var både bättre än sitt kön och sin ålder. Rapporterna om Kristinas utveckling har det gemensamt att man närmast var mån om att skilja på Kristina som kvinna och hennes roll som regerande drottning. Enligt kungen var det ändå två kvinnliga dygder som skulle präntas in i den unga drottningen; ärbarhet och blygsamhet.

Skalman.nu Forum

Men i rollen som god och ärbar kvinna ingick även den som hustru, vilken även Kristina förväntades träda in i. Det var hennes plikt såväl som kvinna som monark. Krona och spira på köpet? Det var också frågan om Kristinas giftermål som orsakat mest kvinnliga regenter i sverige genom åren. Hon hade varit föremål för giftermålsförhandlingar redan som liten.

Det var också många som hade en åsikt om vem Kristina linders massage åmål gifta sig med och intresset både inom riket och vid utländska hov var stort.

Givetvis diskuterades även för- och nackdelarna med en manlig tronföljares giftermål eftersom alla kungliga äktenskap innehöll politiska överväganden. Men problemet ansågs större då en kvinnlig arvinge skulle giftas bort. Det har att göra med den förhärskande uppfattningen om att hustrun skulle lyda under kvinnliga regenter i sverige man och det trots att hon som i Kristinas fall var monark.

Det innebar i praktiken att Kristinas man antogs få en starkare ställning än vad en kungs hustru skulle få i samma situation.

Här hittar vi också en viktig anledning till arvföreningens krav på att en prinsessa för att komma ifråga som regerande drottning måste vara ogift vid trontillträdet.

VÄRSTA VÄNNERNA DEL 1

Råd och ständer ville helt enkelt ha möjlighet att påverka vem drottningen skulle gifta sig med. Det var inte heller lätt i andra länder att gifta bort en kvinnlig monark:. Går det väl, är fäderneslandets bästa, går det illa, då vill ingen hava skulden.

Drottning Victoria av Baden

För skulle Kristinas man verkligen nöja sig med att låta hustrun regera eller skulle han försöka blanda sig i regeringsärendena? Och hur skulle drottningen agera, kunde hon verkligen göra skillnad på rollen som hustru och den som monark?

Kristina hade själv skjutit frågan om sitt giftermål framför sig men i samband med riksdagen var hon tvungen att ta itu med frågan. Det var i huvudsak tre frågor som utskottet skulle diskutera, den massage kuala lumpur handlade om Kristinas äktenskap var till godo för riket eller inte, den andra om vilken ställning hennes man skulle få och den tredje om vem som drottningen i så fall borde gifta sig med.

Svaren på den första och tredje frågan var ganska givna på förhand. Den andra var mer komplicerad, om Kristina gifte sig med en utländsk furste fanns risken att Sverige skulle inordnas under utländskt välde och kunna dras in i krig. Om hon gifte sig med en undersåte var risken stor att avundsjuka skulle uppstå bland andra som kände sig förbigångna. Dessutom skulle det kunna urholka hennes kungliga auktoritet. Farhågorna ligger i sin tur nära föreställningen om att det är kvinnan som följer mannens stånd, och att det inte är kvinnan som för familjen vidare utan gifter in sig i mannens familj.

Ledamöterna kom därför fram kvinnliga regenter i sverige att kungamakten skulle vara en och odelbar. Därför försökte man lösa frågan genom att skilja på Kristinas roll som monark från den som hustru.

Som monark Kristina vara överordnad sin man men som hustru skulle hon vara underordnad maken: Sedan eljest är en man sin hustrus kvinnliga regenter i sverige, men här är Kunglig Majestät på ämbetes vägnar huvud. Men Kristina lät sig inte övertygas om att rollen som hustru gick att förena med den som monark trots att frågan om hennes giftermål togs upp flera gånger de kommande åren. Drottningen menade att hennes ställning som monark gjorde det omöjligt för henne att gifta sig: Hennes Majestät talade sedan och äntligen om sitt giftermål, som kunde man väl försäkra sig, att Hennes Majestäts ögon och näsa sitta allt för högt till att giva sig under mans våld i den stat Hennes Majestät nu står och är uti.

Kristina valde således bort äktenskapet och anledningen till det kvinnliga regenter i sverige diskuterats flitigt inom forskningen. Istället löste hon frågan genom att hon vid den oroliga kröningsriksdagen år lyckades få sin kusin Karl Gustav erkänd som arvfurste.

Som monark hade Kristina säkrat arvriket.

SWINGERS CLUB LANZAROTE

Emund gamle. Stenkilska ätten. Inge den äldre.

Svenska kvinnliga regentgemåler

Filip och Inge d. Inge d. Ragnvald knaphövde. Magnus Nilsson. Sverker den äldre. Sverkerska ätten. Erik den helige. Erikska ätten. Magnus Henriksson. Karl Sverkersson. Knut Eriksson. Sverker Karlsson. Erik Knutsson. Johan Sverkersson. Erik Eriksson "läspe och halte".

Knut Långe. Birger Jarl - Rikets jarl. Magnus Ladulås.

Kvinnliga regenter i sverige [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)