Juridiska föreningen umeå

by LegurilPosted on

Målet med mitt verksamhetsår är att vidareutveckla tidningen och engagera ännu fler medlemmar. Vice ordförande Som vice ordförande ansvarar jag för att anordna gästföreläsningar. De vill gärna ha kontakt med dig som är student redan under din studietid. Juridiska föreningen umeå [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

Juriststudenternas rådgivning JR erbjuder kostnadsfri rådgivning till allmänheten, däribland privatpersoner, men även exempelvis kårer och föreningar. Rådgivningsgruppen består av ideellt arbetande juriststudenter från programmets olika terminer.

Som ordförande för JR har jag till uppgift att ge gruppen möjlighet att utveckla sina juridiska kunskaper, ser till att verksamheten flyter på samt att de ärenden vi besvarar är av juridiska föreningen umeå karaktär. Till hjälp har jag min vice ordförande, Jesper Kröger, som sköter det administrativa arbetet under handläggningen av ärenden.

Om du är intresserad av att engagera dig i JR eller har andra frågor är du välkommen att maila mig. Besök gärna JR:s hemsida för mer information.

Juridiska föreningen Umeå

Fanny Bergqvist Ålder: 23 år Hemstad: Stockholm. Ordförande Som ordförande har jag det övergripande ansvaret för verksamheten. Sara Curan Ålder: 22 år Hemstad: Luleå. Vice ordförande Som vice ordförande ansvarar jag för att anordna gästföreläsningar. Ekonomiansvarig Som ekonomiansvarig ser jag till att föreningens ekonomi sköts genom att skicka fakturor, betala fakturor, sköta redovisning och kontrollera att föreningen håller sin budget.

Emma Aminy Ålder: 20 år Hemstad: Stockholm. Informationsansvarig Som informationsansvarig ansvarar jag för protokollföring vid föreningens möten. Anton Okić Ålder: 22 år Hemstad: Göteborg. Utbildningsansvarig Som utbildningsansvarig arbetar jag för att främja kvaliteten på utbildningen och värna juridiska föreningen umeå juriststudenternas intressen i utbildningsfrågor.

Olle Göterfelt Ålder: 27 år Hemstad: Juridiska föreningen umeå.

Juridiska föreningen i Umeå

Föreningen har till ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas intresse, förmedla kontakt mellan studenter och yrkesverksamma jurister samt skapa en positiv studiemiljö för juridikstudenter. Inspektor var universitetsadjunkt Nina Nilsson Rådeström.

Sedan tog univeristetslektor Jan Leidö över. Från Wikipedia.

Juridiska föreningens årsbal 2011

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Typ Kårförening Sätesort Umeå  Sverige Grundad Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en studentkår vars medlemmar studerar juridik vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet samt är medlemmar i Umeå studentkår.

Med Allabolag Plus får du tillgång till bolagshändelser, uppskattat bolagsvärde och bevakning av upp till 25 bolag.

Kontakta oss

Varje månad får du även följande produkter:. Allabolag Plus är till för dig som vill ha tillgång till ännu mer information om Sveriges alla bolag, så att du kan ta bättre beslut helt enkelt. Allabolag Plus är en abonnemangstjänst som innehåller en rad olika funktioner, helt utan bindnindstid.

GREBE TRÄFF BÖCKER

Fakturino Jämför och hitta bäst pris på fakturaköp och företagslån. JF står enligt stadgarna under kontroll av en inspektor.

KVINNLIGT LEDARSKAP SAMMANFATTNING

Till inspektor kan en professor eller lärare som är verksam vid Juridiska institutionen i Umeå väljas på en period om tre år. För närvarande är föreningens inspektor Jan Leidö, en senior lektor på Juridiska institutionen vid Umeå universitet.

Inspektorns viktigaste uppgift är att förmedla kontakt mellan institutionen och föreningen och agera bollplank för JF:s styrelse.

Juridiska föreningen umeå [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)